Sale!

EH-003 ครูผู้ช่วย กทม. วิชาความรอบรู้

250.00฿ 150.00฿

รหัสสินค้า: ครูผู้ช่วย-กทม-วิชาความรอบรู้ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

แนวข้อสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้

 • ประวัติ กทม. และความรู้เกี่ยวกับ คสช.
 • ข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายรัฐบาล และของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 • กฎหมาย (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
  • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร กรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  • กฎหมายว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

error: ขออภัยในความไม่สะดวก!!