EH-030 ครูผู้ช่วย แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้

0.00฿

รหัสสินค้า: eh-030-ครูผู้ช่วย-แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้-คัดลอก หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

 • นโยบายของรัฐบาล
 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
 • ความรู้เกี่ยวกับกวงการศึกษา
 • คณะรัฐมนตรี รับบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกคนที่ 29)
 • รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบาย คสช.
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • กฎหมายว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

ความรู้ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
 • อาชีพเป็นอาชีพชั้นสูง
 • คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
 • แนวข้อสอบความประพฤติและภาคปฏิบัติวิชาชีพครู

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

error: ขออภัยในความไม่สะดวก!!